Ayurveda

Ayurvedische massage

Wat is Ayurveda?

Ongeveer 5000 jaar geleden is Ayurveda als geneeswijze ontstaan in India. Het is behalve geneeswijze ook een levensinstelling en gaat uit van het idee dat lichaam en geest één zijn.

Eigenlijk gaat Ayurveda niet over het genezen van een bepaald orgaan, maar om balans. Niet alleen gezond, ook bewust leven is belangrijk. Zo zouden we meer stil moeten staan bij onze zintuigen. Deze verbinden de buitenwereld met de geest. Kijken naar positieve dingen om het beeld zuiver te maken. Geluk nastreven, want Ayurveda is niet alleen een fysiek gezondheidsgebeuren. En gelukkig zijn is een waarde, een levenskwaliteit, een innerlijke staat van bewustzijn.

De theorie van Ayurveda gaat ervan uit dat alles in het universum, dus ook ons lichaam, opgebouwd is uit vijf elementen: ether, lucht, vuur, water en aarde. Al deze elementen zijn verbonden met onze zintuigen. Ayurveda onderscheidt drie dosha’s, ofwel lichaamsconstituties, waaruit het lichaam is samengesteld: vata (lucht en ether), pitta (vuur) en kapha (water en aarde). De samenstelling van de elementen verschilt per persoon en ziek zijn betekent eigenlijk niets meer dan dat je elementen uit hun natuurlijke balans zijn.

Ayurveda is een preventieve geneeswijze, gericht op het voorkomen van ziekte. Alles is erop gericht je agni, ofwel verbrandingsvuur, optimaal te houden.

De ayurvedische massage is een gehele lichaamsmassage, waarbij veel warme kruidenolie gebruikt wordt.

60 of 90 minuten.

Nathaliefs