Ontspanningsmassage

Deze vorm van massage heeft als hoofddoel “ontspanning”. Deze massage blijft niet beperkt tot één specifieke stijl of methode. Elke techniek, op een juiste manier toegepast, kan ontspanning teweegbrengen.

Om ontspanning te bereiken, kan het toepassen van een oppervlakkige massage soms niet voldoende zijn. Andersom kan het ongeoorloofd toepassen van een diepe techniek ook ongewenste effecten sorteren. Het is bij deze vorm van massage dus uiterst belangrijk dat de masseur goed aanvoelt, en vervolgens goed reageert op wat u nodig heeft om tot ontspanning te komen.

De ontspannende massage zelf houdt in ik via aanraking en druk op uw lichaam, samen met u zal ontdekken waar de spanningen in uw lijf zijn opgehoopt.

Gespannen en/of pijnlijke spieren worden op een passende manier aangepakt en er wordt altijd een connectie gemaakt met omliggende en gerelateerde spieren. Waar nodig zal ik ook aandacht besteden aan mogelijk dieper gelegen oorzaken van de spanning of pijn.

Zo behandel ik dus niet slechts uw pijnlijke of gespannen spier, maar bekijk u en uw lijf als een geheel.

30, 60 of 90 minuten

Nathaliefs